حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ

کیفیت داخلی تخم مرغ

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ

کیفیت داخلی تخم مرغ
کیفیت پوسته تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ در صنعت تخم مرغ دارای اهمیت زیادی است.در این بخش نحوه تشکیل تخم مرغ و روش های اندازه گیری کیفیت پوسته تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ مورد بحق قرار میگیرد.کیفیت پوسته تخم مرغ به صورت اندازه تخم مرغ وزن مخصوص تخم مرغ رنگ پوسته استحکام پوسته تغییر شکل پوسته (تخریبی یا غیر تخریبی ) وزن پوسته درصد پوسته ضخامت پوسته و ساختار درونی پوسته اندازه گیری میشود.روش های جدید در این زمینه مرتبا در حال توسعه و پیشرفت هستند.کیفیت داخلی تخم مرغ به صورت رنگ زرده انسجام غشای پری ویتیلین و کیفیت سفیده اندازه گیری میشود.در این بخش فاکتورهایی که بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ تاثیر می گذارند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
کیفیت پوسته تخم مرغ ممکن است با سویه و سن مرغ تخمگذار تولک برای اجباری فاکتورهای تغذیه ای مثل کلسیم فسفر ویتامین ها کیفیت آب پلی ساکارید های غیر نشاسته ای آنزیم ها آلودگی خوراک استرس های عمومی و استرس گرمایی بیماری نوع سیستم تولیدی و خواص افزودنی های جیره های غذایی تحت تاثیر قرار گیرد.
کیفیت داخلی تخم مرغ با مدت زمان انبار داری سویه و سن مرغ تخمگذار تولک بری اجباری تغذیه و بیماری تحت تاثیر قرار میگیرد.به منظور تولید تخم مرغ های با کیفیت بالا داشتن اطلاعات کافی در مورد عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ لازم و ضروری است.
تخم مرغ از سه بخش : زرده ( در حدود ۳۰ الی ۳۳ درصد ) سفیده یا آلبومین تقریبا ۶۰ درصد پوسته تقریبا ۹ الی ۱۲ درصد تشکیل شده است.
نحوه تشکیل تخم مرغ در طیور تخمگذار
تخم در مرغ های تخمگذار محصول نهایی یک سری فرآیند پیچیده است که در زیر شرح داده میشود.اولین مرحله تخمک اندازی زرده (همراه با تخمک ) از تخمدان چپ به داخل لوله تخم بر چپ است.تخمدان سمت راست و لوله تخم بر سمت راست در طیور تخمگذار تجارتی رشد و توسعه پیدا نمی کند.زرده توسط اینفاندیبولوم گرفته میشود و تخم مرغ رشد کرده و در حدود پانزده دقیقه در این محل باقی می ماند و در اینجاست که غشای پری ویتلین و شالاز به وجود می آید.در مرغ های مادر عمل لقاح در این محل از لوله تخم بر صورت میگیرد.
تخم مرغ سپس حرکت کرده و وارد ماگنوم میشود و در این محل حدود سه ساعت باقی می ماند و پروتیئین های سفیده تخم مرغ (آلبومین)در این محل ترشح میشود ( حدود ۴۰ نوع در کل ).لایه ای از پروتئین ها حفاظ مکانیکی و باکتریایی برای زرده ایجاد می کند و همچنین صفحه ای را ایجاد می کند که غشای پوسته و بعد از پوسته روی آن تشکیل خواهد شد.سپس تخم مرغ که از لحاظ اندازه بزرگ شده است از ایستموس می گذرد این عمل در حدود یک ساعت به طول می انجامد.در این مکان رشته هایی تولید میشود که غشاهای داخلی و خارجی پوسته را می سازد.سپس تخم مرغ وارد رحم میشود که دارای غده پوسته ساز است.در این محل آب و الکترولیت ها وارد سفیده میشود (فرآیندی که پلمپینق نامیده میشود ) و همچنین تشکیل نقاط دکمه مانند به نام هسته های پستانی شروع میشود که در حدود پنج ساعت به طول می انجامد.بیشترین زمان توقف در طی تشکیل تخم مرغ در کیسه ی غده پوسته ساز صورت میگرد(حداقل پانزده ساعت ) در این محل پوسته تخم مرغ تشکیل میشود و فرآیند پلمپینق تکمیل میشود.
ماتریکس آلی پوسته تخم مرغ حاوی غشاهای پوسته هسته های پستانی ( نقاط دکمه مانند ) ماتریکس پوسته و کوتیکول است.پخش غیر آلی پوسته تخم مرغ شامل کربنات کلسیم است .لایه های مختلف پوسته تخم مرغ عبارتند از لایه دکنه مانند پستانی لایه پالی سد و لایه صفحه ای کریستال که کریستال های کلسیمی را در جهات مختلف ایجاد می کند.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.