حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ

کیفیت داخلی تخم مرغ

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ

کیفیت داخلی تخم مرغ
کیفیت پوسته تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ در صنعت تخم مرغ دارای اهمیت زیادی است.در این بخش نحوه تشکیل تخم مرغ و روش های اندازه گیری کیفیت پوسته تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ مورد بحق قرار میگیرد.کیفیت پوسته تخم مرغ به صورت اندازه تخم مرغ وزن مخصوص تخم مرغ رنگ پوسته استحکام پوسته تغییر شکل پوسته (تخریبی یا غیر تخریبی ) وزن پوسته درصد پوسته ضخامت پوسته و ساختار درونی پوسته اندازه گیری میشود.روش های جدید در این زمینه مرتبا در حال توسعه و پیشرفت هستند.

کیفیت داخلی تخم مرغ به صورت رنگ زرده انسجام غشای پری ویتیلین و کیفیت سفیده اندازه گیری میشود.در این بخش فاکتورهایی که بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ تاثیر می گذارند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کیفیت پوسته تخم مرغ ممکن است با سویه و سن مرغ تخمگذار تولک برای اجباری فاکتورهای تغذیه ای مثل کلسیم فسفر ویتامین ها کیفیت آب پلی ساکارید های غیر نشاسته ای آنزیم ها آلودگی خوراک استرس های عمومی و استرس گرمایی بیماری نوع سیستم تولیدی و خواص افزودنی های جیره های غذایی تحت تاثیر قرار گیرد.

کیفیت داخلی تخم مرغ با مدت زمان انبار داری سویه و سن مرغ تخمگذار تولک بری اجباری تغذیه و بیماری تحت تاثیر قرار میگیرد.به منظور تولید تخم مرغ های با کیفیت بالا داشتن اطلاعات کافی در مورد عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ لازم و ضروری است.

تخم مرغ از سه بخش : زرده ( در حدود ۳۰ الی ۳۳ درصد ) سفیده یا آلبومین تقریبا ۶۰ درصد پوسته تقریبا ۹ الی ۱۲ درصد تشکیل شده است.

نحوه تشکیل تخم مرغ در طیور تخمگذار

تخم در مرغ های تخمگذار محصول نهایی یک سری فرآیند پیچیده است که در زیر شرح داده میشود.اولین مرحله تخمک اندازی زرده (همراه با تخمک ) از تخمدان چپ به داخل لوله تخم بر چپ است.تخمدان سمت راست و لوله تخم بر سمت راست در طیور تخمگذار تجارتی رشد و توسعه پیدا نمی کند.زرده توسط اینفاندیبولوم گرفته میشود و تخم مرغ رشد کرده و در حدود پانزده دقیقه در این محل باقی می ماند و در اینجاست که غشای پری ویتلین و شالاز به وجود می آید.در مرغ های مادر عمل لقاح در این محل از لوله تخم بر صورت میگیرد.

تخم مرغ سپس حرکت کرده و وارد ماگنوم میشود و در این محل حدود سه ساعت باقی می ماند و پروتیئین های سفیده تخم مرغ (آلبومین)در این محل ترشح میشود ( حدود ۴۰ نوع در کل ).لایه ای از پروتئین ها حفاظ مکانیکی و باکتریایی برای زرده ایجاد می کند و همچنین صفحه ای را ایجاد می کند که غشای پوسته و بعد از پوسته روی آن تشکیل خواهد شد.

سپس تخم مرغ که از لحاظ اندازه بزرگ شده است از ایستموس می گذرد این عمل در حدود یک ساعت به طول می انجامد.در این مکان رشته هایی تولید میشود که غشاهای داخلی و خارجی پوسته را می سازد.سپس تخم مرغ وارد رحم میشود که دارای غده پوسته ساز است.در این محل آب و الکترولیت ها وارد سفیده میشود (فرآیندی که پلمپینق نامیده میشود ) و همچنین تشکیل نقاط دکمه مانند به نام هسته های پستانی شروع میشود که در حدود پنج ساعت به طول می انجامد.بیشترین زمان توقف در طی تشکیل تخم مرغ در کیسه ی غده پوسته ساز صورت میگرد(حداقل پانزده ساعت ) در این محل پوسته تخم مرغ تشکیل میشود و فرآیند پلمپینق تکمیل میشود.

ماتریکس آلی پوسته تخم مرغ حاوی غشاهای پوسته هسته های پستانی ( نقاط دکمه مانند ) ماتریکس پوسته و کوتیکول است.پخش غیر آلی پوسته تخم مرغ شامل کربنات کلسیم است .لایه های مختلف پوسته تخم مرغ عبارتند از لایه دکنه مانند پستانی لایه پالی سد و لایه صفحه ای کریستال که کریستال های کلسیمی را در جهات مختلف ایجاد می کند.

بررسی های اخیر نشان می دهد که تشکیل ماتریکس آلی سرعت تشکیل پوسته تخم مرغ  و پایان تشکیل پوسته را تعیین می کند و در نهایت تخم مرغ از طریق مهبل و گلواک خارج میشود.

پیچیده بودن فرآیند تشکیل قسمت های داخلی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ بدین معنا است که مشکلات مربوط به کیفیت تخم مرغ ممکن است در هر یک از مراحل تشکیل تخم مرغ ایجاد شود.همچنین مشکلات موجود در کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ به عوامل متعددی بستگی دارد و تنها یک عامل تاثیر گذار نیست.

کیفیت پوسته تخم مرغ

کیفیت پوسته تخم مرغ به وسیله روش های مختلف اندازه گیری میشود.برخی از این روش ها نیازمند شکستن تخم مرغ است.علاوه بر آن برخی از روش ها به صورت مستقیم بوده و برخی دیگر غیر مستقیم هستند.روش های مستقیم شامل اندازه گیری استحکام پوسته مثل مقدار نیرویی که سبب شکستن تخم مرغ میشود نیروی سوراخ شدن یا فشار شبه ساکن است.روش های غیر مستقیم شامل وزن مخصوص دفرمه شدن غیر تخریبی ( تغییر شکل تخم مرغ که نیاز به شکستن پوسته به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب به عنوان خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تخم مرغ مد نظر هستند.

در صنعت تخم مرغ تخم مرغ ها با استفاده از نور برای تشخیص شکستگی و سایر معایت کندل میشوند و یا اینکه از طریق یک آشکار ساز الکترونیکی شکستگی و معایت آنها تشخیص داده میشود.وزن مخصوص یک تخم مرغ کامل به وسیله فروبردن تخم مرغ ها در محلول های نمک با وزن مخصوص مختلف تعیین میشود بدین صورت که در هر محلولی که تخم مرغ در آن شناور شد وزن مخصوص آن تخم مرغ است.وسایل خاصی جایگزیم این روش شده است که بر اساس ارشمیدس کار می کنند.

رنگ پوسته شاید توسط رویت ظاهری با یک سری از استاندارد های درجه بندی شده تعیین گردد و یا اینکه توسط انعکاس پذیری پوسته اندازه گیری شود.در این روش نسبتی از نور تابیده شده ای که از سطح تخم مرغ به راحتی توسط یک ترازوی الکتریکی اندازه گیری میشود.اندازه گیری استحکام پوسته و بدشکلی پوسته ( به صورت تخریبی و غیر تخریبی ) نیازمند استفاده از تجهیزات خاصی است.

استحکام پوسته معمولا به وسیله فشار شبه سکون اندازه گیری میشود که در آن تخم مرغ تحت شرایط کنترل شده تحت فشار قرار می گیرد تا زمانی که پوسته ترک برداشته یا شکسته شود و سپس حداقل نیروی مورد نیاز برای ایجاد شکست در پوسته اندازه گیری شده به وسیله فشار شبه سکون و درصد شکستگی ها نشان می دهد.تعیین بد شکلی پوسته شاید به صورت غیر تخریبی ( عدم نیاز به شکستن پوسته ی تخم مرغ ) باشد که در آن انحراف یا شکست پوسته تحت یک نیروی وارده مورد اندازه گیری قرار میگیرد یا به صورت تخریبی ( نیاز به شکستن پوسته تخم مرغ ) است که به صورت اندازه پوسته به هم فشرده شده قبل از شکست پوسته اندازه گیری میشود.

ضخامت پوسته تخم مرغ با استحکام پوسته تخم مرغ ارتباط دارد.وزن پوسته به وسیله شکستن یک تخم مرغ و خارج کردن سفیده و زرده آن و سپس خشک نمودن پوسته تعیین میشود.وزن پوسته سپس به صورت نسبتی از وزن تخم مرغ بر حسب درصد پوسته محاسبه میشود.

ضخامت پوسته به وسیله یک ابزار مناسب معمولا از سه نقطه پوسته در اطراف خط مرکزی تخم مرغ اندازه گیری میشود.استحکام پوسته یک تخم مرغ نه تنها به وسیله میزان پوسته که به صورت درصد بیان میشود.اندازه گیری میشود بلکه همچنین به وسیله کیفیت ساختار درونی پوسته نیز اندازه گیری میشود. مطالعه کیفیت ساختمان پوسته به وسیله مطلالعه ساختار درونی پوسته تخم مرغ با استافده از اسکن میکروسکپ الکترونیکی صورت میگیرد . تکنیک های جدید مثل اندازه گیری سختی دینامیک پوسته تخم مرغ نیز توسعه پیدا کرده است و با روش های سنتی و قدیمی قبلی قابل مقایسه است.

سویه ی پرنده

در منیجه انتخاب ژنتیکی سویه های مختل مرغ های تخمگذار به طور چشم گیری در کیفیت پوسته تخم مرغ اندازه تخم مرغ و میزان تولید تفاوت دارند و تفاوت آشکاری بین پرندگان تجاری مدرن و نژاد های قدیمی پرندگان تخمگذار به وجود آمده است..
انتخاب برای یک صفت خاص مثل تولید تخم مرغ یا وزن تخم مرغ سایر خصوصیات تخم مرغ مانند کیفیت پوسته را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

سن پرنده :

تعدادی از مطالعات نشان می دهد که با افزایش سن مرغ کیفیت پوسته تخم مرغ کاهش می یابد.با افزایش سن پرنده تخمگذار اندازه تخم مرغ افزایش می یابد و همزمان با افزایش اندازهی تخم مرغ وزن پوسته افزایش می یابد یا ثابت باقی می ماند.افزایش وزن تخم مرغ متناسب با افزایش وزن پوسته نیست و بنابراین نسبت افزایش وزن پوسته به وزن تخم مرغ (اغلب به عنوان درصد پوسته مرغ مطرح است کاهش می یابد.مدارکی وجود دارد که نشان می دهد ناتوانی مرغ در تولید مقدار بیشتری از پوسته تتخم مرغ فعالیت ۲۵ هیدروکسی کوله کلسی فرول ۱- هیدروکسیلاز بستگی دارد و این آنزیمی است که در هوموستازی کلسیم دخالت دارد.تغییرات جیره ای که اندازه تخم مرغ را کاهش دهد شاید کیفیت پوسته تخم مرغ را در مرغ های تخمگذار مسن بهبود بخشد و همچنین برخی از مکمل ها در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های مسن موثرند.

تولک بری

اثر سن روی کیفیت پوسته تخم مرغ می تواند به وسیله عمل تولک بری اجباری تا اندازه ای معکوس شود.نتایج گزارش شده متفاوت بوده و بستگی به نوع و شدت تولک بری و همچنین سن پرنده دارد.گزارش شد که اثرات مفید تولک بری در پرندگان مسن تر مدت زمان زیادی طول نمی کشد و اثر اندک و موقتی روی کیفیت پوسته تخم مرغ دارد.

تغذیه

پوسته تخم مرغ حاوس سه گرم کلسیم است.بنابراین جیره ی یک مرغ بایستی دارای مقادیر کافی کلسیم باشد به شکلی که به طور موثر قابل استفاده باشد.شواهد ضد و نقیضی در مورد کاربرد اندازه ذرات منابع کلسیم وجود دارد.اگر چه به عقیده ی اکر متخصصین تغذیه بایستی ۵۰ تا ۷۰ درصد کلسیم به صورت درشت ( دو تا پنج میلی متر قطر ) بوده و ما بقی به فرم پودر تهیه گردد.ارایه کردن کلسیم جیره به صورت ذرات درشد مثل سنگریزه مشخص شده است که اثرات سودمندی دارد اما این حالت مناسب سیستم خوراک دهی اتوماتیک نیست.برخی از محققین مخلوطی از سنگ آهک آسیاب شده همراه با پوسته ی صدف را توصیه می نمایند..

فسفر ناکافی در جیره ممکن است موجب تحلیل محتویات مواد معدنی اسکلت در پرندگان تخمگذار شود.

نسبت کلسیم به فسفر در جیره خیلی مهم است به صورتی که فسفر بالا در جیره با جذب کلسیم در روده تداخل کرده و منجر به کاهش کیفیت پوسته می شود.به نظر می رسد که احتیاجات کلسیم و فسفر با سن پرنده تحت تاثیر قرار می گیرد.
علاوه بر آن به خاطر مسائل زیست محیطی استفاده از فسفر در کشورهای پر جمعیت حداقل شده است.

لازم است که میزان کلسیم جیره هفت تا ده روز قبل از ظهور اولین تخم مرغ افزایش یابد.شواهد متعددی وجود دارد که ارایه کردن کلسیم اضافی زودتر از زمان مناسب اگر با میزان فسفر کم در جیره همراه باشد تاثیر منفی روی کلیه ها دراد.با این وجود این نکته خیلی مهم است که اگر کلسیم اضافی در شرایط مناسب ارایه نگردد اثرات منفی بلند مدت شدیدی روی متابولیسم کلسیم و ذخایر استخوانی کلسیم خواهد داشت.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.