حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش دوم

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (0 امتیاز | اولین امتیاز دهنده باشید)
Loading...
image_pdf

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش دوم

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش اول 

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش دوم

کیفیت داخلی تخم مرغ

 

بررسی های اخیر نشان می دهد که تشکیل ماتریکس آلی سرعت تشکیل پوسته تخم مرغ  و پایان تشکیل پوسته را تعیین می کند و در نهایت تخم مرغ از طریق مهبل و گلواک خارج میشود.
پیچیده بودن فرآیند تشکیل قسمت های داخلی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ بدین معنا است که مشکلات مربوط به کیفیت تخم مرغ ممکن است در هر یک از مراحل تشکیل تخم مرغ ایجاد شود.همچنین مشکلات موجود در کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ به عوامل متعددی بستگی دارد و تنها یک عامل تاثیر گذار نیست.
کیفیت پوسته تخم مرغ
کیفیت پوسته تخم مرغ به وسیله روش های مختلف اندازه گیری میشود.برخی از این روش ها نیازمند شکستن تخم مرغ است.علاوه بر آن برخی از روش ها به صورت مستقیم بوده و برخی دیگر غیر مستقیم هستند.روش های مستقیم شامل اندازه گیری استحکام پوسته مثل مقدار نیرویی که سبب شکستن تخم مرغ میشود نیروی سوراخ شدن یا فشار شبه ساکن است.روش های غیر مستقیم شامل وزن مخصوص دفرمه شدن غیر تخریبی ( تغییر شکل تخم مرغ که نیاز به شکستن پوسته به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب به عنوان خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تخم مرغ مد نظر هستند.
در صنعت تخم مرغ تخم مرغ ها با استفاده از نور برای تشخیص شکستگی و سایر معایت کندل میشوند و یا اینکه از طریق یک آشکار ساز الکترونیکی شکستگی و معایت آنها تشخیص داده میشود.وزن مخصوص یک تخم مرغ کامل به وسیله فروبردن تخم مرغ ها در محلول های نمک با وزن مخصوص مختلف تعیین میشود بدین صورت که در هر محلولی که تخم مرغ در آن شناور شد وزن مخصوص آن تخم مرغ است.وسایل خاصی جایگزیم این روش شده است که بر اساس ارشمیدس کار می کنند.
رنگ پوسته شاید توسط رویت ظاهری با یک سری از استاندارد های درجه بندی شده تعیین گردد و یا اینکه توسط انعکاس پذیری پوسته اندازه گیری شود.در این روش نسبتی از نور تابیده شده ای که از سطح تخم مرغ به راحتی توسط یک ترازوی الکتریکی اندازه گیری میشود.اندازه گیری استحکام پوسته و بدشکلی پوسته ( به صورت تخریبی و غیر تخریبی ) نیازمند استفاده از تجهیزات خاصی است.استحکام پوسته معمولا به وسیله فشار شبه سکون اندازه گیری میشود که در آن تخم مرغ تحت شرایط کنترل شده تحت فشار قرار می گیرد تا زمانی که پوسته ترک برداشته یا شکسته شود و سپس حداقل نیروی مورد نیاز برای ایجاد شکست در پوسته اندازه گیری شده به وسیله فشار شبه سکون و درصد شکستگی ها نشان می دهد.تعیین بد شکلی پوسته شاید به صورت غیر تخریبی ( عدم نیاز به شکستن پوسته ی تخم مرغ ) باشد که در آن انحراف یا شکست پوسته تحت یک نیروی وارده مورد اندازه گیری قرار میگیرد یا به صورت تخریبی ( نیاز به شکستن پوسته تخم مرغ ) است که به صورت اندازه پوسته به هم فشرده شده قبل از شکست پوسته اندازه گیری میشود.
ضخامت پوسته تخم مرغ با استحکام پوسته تخم مرغ ارتباط دارد.وزن پوسته به وسیله شکستن یک تخم مرغ و خارج کردن سفیده و زرده آن و سپس خشک نمودن پوسته تعیین میشود.وزن پوسته سپس به صورت نسبتی از وزن تخم مرغ بر حسب درصد پوسته محاسبه میشود.ضخامت پوسته به وسیله یک ابزار مناسب معمولا از سه نقطه پوسته در اطراف خط مرکزی تخم مرغ اندازه گیری میشود.استحکام پوسته یک تخم مرغ نه تنها به وسیله میزان پوسته که به صورت درصد بیان میشود.اندازه گیری میشود بلکه همچنین به وسیله کیفیت ساختار درونی پوسته نیز اندازه گیری میشود. مطالعه کیفیت ساختمان پوسته به وسیله مطلالعه ساختار درونی پوسته تخم مرغ با استافده از اسکن میکروسکپ الکترونیکی صورت میگیرد . تکنیک های جدید مثل اندازه گیری سختی دینامیک پوسته تخم مرغ نیز توسعه پیدا کرده است و با روش های سنتی و قدیمی قبلی قابل مقایسه است.

همچنین بخوانید :
خروس نیدر رینر Niederrheiner

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش اول 

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش دوم

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.