حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش سوم

کیفیت-تخم-مرغ

کیفیت-تخم-مرغ

 

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش دوم

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش سوم

فاکتورهای تاثیر گذار بر روی کیفیت پوسته تخم مرغ
سویه ی پرنده
در منیجه انتخاب ژنتیکی سویه های مختل مرغ های تخمگذار به طور چشم گیری در کیفیت پوسته تخم مرغ اندازه تخم مرغ و میزان تولید تفاوت دارند و تفاوت آشکاری بین پرندگان تجاری مدرن و نژاد های قدیمی پرندگان تخمگذار به وجود آمده است..
انتخاب برای یک صفت خاص مثل تولید تخم مرغ یا وزن تخم مرغ سایر خصوصیات تخم مرغ مانند کیفیت پوسته را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
سن پرنده :
تعدادی از مطالعات نشان می دهد که با افزایش سن مرغ کیفیت پوسته تخم مرغ کاهش می یابد.با افزایش سن پرنده تخمگذار اندازه تخم مرغ افزایش می یابد و همزمان با افزایش اندازهی تخم مرغ وزن پوسته افزایش می یابد یا ثابت باقی می ماند.افزایش وزن تخم مرغ متناسب با افزایش وزن پوسته نیست و بنابراین نسبت افزایش وزن پوسته به وزن تخم مرغ (اغلب به عنوان درصد پوسته مرغ مطرح است کاهش می یابد.مدارکی وجود دارد که نشان می دهد ناتوانی مرغ در تولید مقدار بیشتری از پوسته تتخم مرغ فعالیت ۲۵ هیدروکسی کوله کلسی فرول ۱- هیدروکسیلاز بستگی دارد و این آنزیمی است که در هوموستازی کلسیم دخالت دارد.تغییرات جیره ای که اندازه تخم مرغ را کاهش دهد شاید کیفیت پوسته تخم مرغ را در مرغ های تخمگذار مسن بهبود بخشد و همچنین برخی از مکمل ها در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های مسن موثرند.
تولک بری
اثر سن روی کیفیت پوسته تخم مرغ می تواند به وسیله عمل تولک بری اجباری تا اندازه ای معکوس شود.نتایج گزارش شده متفاوت بوده و بستگی به نوع و شدت تولک بری و همچنین سن پرنده دارد.گزارش شد که اثرات مفید تولک بری در پرندگان مسن تر مدت زمان زیادی طول نمی کشد و اثر اندک و موقتی روی کیفیت پوسته تخم مرغ دارد.
تغذیه
پوسته تخم مرغ حاوس سه گرم کلسیم است.بنابراین جیره ی یک مرغ بایستی دارای مقادیر کافی کلسیم باشد به شکلی که به طور موثر قابل استفاده باشد.شواهد ضد و نقیضی در مورد کاربرد اندازه ذرات منابع کلسیم وجود دارد.اگر چه به عقیده ی اکر متخصصین تغذیه بایستی ۵۰ تا ۷۰ درصد کلسیم به صورت درشت ( دو تا پنج میلی متر قطر ) بوده و ما بقی به فرم پودر تهیه گردد.ارایه کردن کلسیم جیره به صورت ذرات درشد مثل سنگریزه مشخص شده است که اثرات سودمندی دارد اما این حالت مناسب سیستم خوراک دهی اتوماتیک نیست.برخی از محققین مخلوطی از سنگ آهک آسیاب شده همراه با پوسته ی صدف را توصیه می نمایند.فسفر ناکافی در جیره ممکن است موجب تحلیل محتویات مواد معدنی اسکلت در پرندگان تخمگذار شود.
نسبت کلسیم به فسفر در جیره خیلی مهم است به صورتی که فسفر بالا در جیره با جذب کلسیم در روده تداخل کرده و منجر به کاهش کیفیت پوسته می شود.به نظر می رسد که احتیاجات کلسیم و فسفر با سن پرنده تحت تاثیر قرار می گیرد.
علاوه بر آن به خاطر مسائل زیست محیطی استفاده از فسفر در کشورهای پر جمعیت حداقل شده است.
لازم است که میزان کلسیم جیره هفت تا ده روز قبل از ظهور اولین تخم مرغ افزایش یابد.شواهد متعددی وجود دارد که ارایه کردن کلسیم اضافی زودتر از زمان مناسب اگر با میزان فسفر کم در جیره همراه باشد تاثیر منفی روی کلیه ها دراد.با این وجود این نکته خیلی مهم است که اگر کلسیم اضافی در شرایط مناسب ارایه نگردد اثرات منفی بلند مدت شدیدی روی متابولیسم کلسیم و ذخایر استخوانی کلسیم خواهد داشت.

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ

ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ بخش دوم

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.