آموزش تخم گذاری مرغ بخش دوم

تخم گذاری مرغ

آموزش تخم گذاری مرغ بخش دوم

تخم گذاری مرغ

 

بخش اول آموزش تخم گذاری مرغ :

 

آموزش تخم گذاری مرغ بخش دوم :

۲۹- توجه به تولید تخم مرغ :
بلوغ جنسی یک مرغ، حاصل گذران روزهای پس از تولد تا شروع تخم گذاری است. طبیعتاً در یک گروه از نیمچه های هم سن تعداد این روزها با هم برابر نیست زیرا علاوه بر تفاوت ژنتیکی، فاکتورهای خارجی دیگری در تغییر سن بلوغ آنها مؤثرند.
وقتی حدود ۵ درصد از مرغان شروع به تخم گذاری نمودند، می توانیم ادعا کنیم که تخم گذاری شروع شده است. پس از مدت کوتاهی تمامی مرغ ها تخم گذاری خواهند کرد و پس از گذشت ۷ تا ۸ هفته تولید به حداکثر خود میرسد. (پیک تولید)، هر چه گله ی مرغان یکنواخت تر باشند، فاصله ی شروع تخم گذاری و پیک تولید کوتاهتر خواهد بود پس از رسیدن تخم گذاری به اوج تولید، روند تخمگذاری تدریجاً کاهش می یابد تا به توقف کامل برسد، این زمان حدود ۱۰ تا ۱۲ ماه طول می کشد و پس از آن مرغان وارد مرحله ی تولک می شوند. برای تحقق روند منظم تخم گذاری مرغدار باید به موارد زیر توجه نداشته باشد:

– برنامه نوردهی اصولی و کار خوب لامپ ها. – شرایط محیطی مطلوب، بدون تغییرات ناگهانی و زیاد حرارت و رطوبت.

– وضعیت مناسب بستر و تعویضی سریع قسمت های سفت و خراب شده. – توجه به تعداد کافی آب خوری و دان خوری و درست عمل کردن آنها.

– خارج نمودن فوری مرغان تلف شده یا حذفی(خارج از رده).

– واکسیناسیون و انگل زدایی و سایر عملیات لازم دامپزشکی بر اساس جداول و برنامه های بهداشتی مربوطه.

– برنامه خوب و کامل تغذیه.
– ثبت دقیق و مستمر کلیه ی پیشامدها در سالن پرورش.
۳۰- دقت در انتخاب مرغان تخم گذار: مرغانی که تخم نمی گذارند در حقیقت یک معضل اقتصادی هستند. زیرا برابر با مرغان دیگر دان
مصرف می کنند وفضاى مرغدارى را اشغال می نمایند، بدون آنکه هیچگونه تولیدی داشته باشند.
این مرغان اغلب اوقات مزاحمت نیز ایجاد می نمایند، به دیگر مرغها حمله کرده و موجب بروز کانی بالیزم» می شوند.
انتخاب و حذف مرغان بدون تولید، عملی مفید و ضروری است، ولی معمولاً تحقق این عملیات مشکل است و نیاز به دقت فوق العاده و صرف وقت دارد.
یک مرغ تخم گذار با تولید خوب، خصوصات ظاهری و مورفولوژیک (ریخت شناسی) خاصی دارد که ضروری است مرغدار آنها را شناخته و مرغ را ارزشیابی کند.
۱- مقعد، گشاد، منبسط، بزرگ و بیضوی شکل باشد.
۲- استخوانهای لگن حالت ارتجاعی داشته و فاصله ی دو استخوان لگن حدود ۳ انگشت بسته (عموماً در مرغ لاری حدود ۲ انگشت بسته) و فاصله ی بین نوک جناق و استخوان لگن ۴ انگشت بسته باشد.
۳- تاج و ریش حیوان بزرگ، به رنگ سرخ و نرم باشد.
۴- چشمها درشت و باز باشند.
۵- مقعد، پلک چشم، گوشها، منقار و ساق پا زرد رنگ پریده باشد. (با ادامه ی تخم گذاری رنگیزهها به سمت زرده ی تخم مرغ جابجا می شوند.)
بهتر است انتخاب مرغان تخم گذار در سیستم پرورش بستر ترجیحاً در شب و به کمک یک چراغ قوه انجام شود. در این زمان مرغان در حالت استراحت بوده و به راحتی می توان آنها را گرفت. مرغان حذفی را می توان در طول روز گرفته و از سالن دور نمود.
بعد از چند ماه تولید می توان مجدداً و به صورت مستمر مرغها را تحت بررسی قرار داده و تعداد دیگری را
با مشخصات زیر حذف نمود:
– تاج و ریشی: خاکستری متمایل به قرمز، رنگ پریده، خشک، چروک خورده.
– بعضی قسمتها به رنگ زرد پر رنگ (نوک، پاها و غیره).
– قابلیت ارتجاعی بسیار کم استخوان لگن و فاصله ی تنها یک انگشت بین دو استخوان لگن
– فاصله نوک جناق و استخوان لگن، کمتر از حد نرمال با فاصله تنها دو انگشت بسته باشد.
– لاغری، با جناق بسیار بیرون زده و برجسته.
– چربی زیاد در ناحیه ی تحتانی،

 

دستگاه جوجه کشی از مرغ 

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.