پوشش خبری نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

01 پوشش خبری نمایشگاه بین المللی دام ، طیور تهران - نمایشگاه در حال باز شدن

01 پوشش خبری نمایشگاه بین المللی دام ، طیور تهران – نمایشگاه در حال باز شدن

نمایشگاه در حال باز شدن – غرفه ها در حال آماده سازی …

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

02 نمایشگاه بین المللی دام طیور تهران - ورود مدیر بازاریابی گروه صنعتی اسکندری

02 نمایشگاه بین المللی دام طیور تهران – ورود مدیر بازاریابی گروه صنعتی اسکندری

ورود مدیریت بازاریابی شرکت با نیم ساعت تاخیر به دستور مدیر عامل شام امروز اکیپ نمایشگاه را جریمه میشوند 🙂

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

03 نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان

03 نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان

پرسنل حاضر در محل غرفه نمایشگاهی گروه صنعتی اسکندری – با قدرت محکم تر از سال های قبل …

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

04 نمایندگی دستگاه جوجه کشی ساری - نمایشگاه بین المللی تهران - گروه صنعتی اسکندری

04 نمایندگی دستگاه جوجه کشی ساری – نمایشگاه بین المللی تهران – گروه صنعتی اسکندری

دستگاه جوجه کشی در ساری : حضور نمایندگی فروش دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری جناب آقای امامی در غرفه EIG محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 96 …

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

05 دو مدیر عامل سابق در کادر دوربین

05 دو مدیر عامل سابق در کادر دوربین

دو مدیر عامل سابق ، دو دوست دیرین و دو رقیب کاملا جدی در صنعت ساخت دستگاه های جوجه کشی کشور در کادر دوربین – نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 96

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در سال 1393 به صورت ناگهانی مدیر عامل های هر دو شرکت بزرگ بلدرچین دماوند و گروه صنعتی اسکندری از سمت خود کنارگیری کردند.

آقای مصلحی در بلدرچین دماوند به عنوان مدیریت تولید و عضو مهم و تاثیرگذار هیت مدیره آن شرکت حضوری قدرتمند دارند.

ولی داستان آقای اسکندری متفاوت بود ، بعد از استعفا های مکرر بلاخره در آذر ماه 1393 استعفای ایشان مورد موافقت هیت مدیره گروه صنعتی اسکندری قرار گرفت.

آقای اسکندری از آن تاریخ در سمت مشاور مدیرعامل و مدیریت بازاریابی در گروه صنعتی اسکندری بزرگترین سازنده دستگاه جوجه کشی در خاورمیانه خدمت می کنند.

جالب اینجاست که با وجود اصرار فراوان هیت مدیره ایشان از عضویت مجدد در هیت مدیره امتناع می ورزند.

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

 

06 گروه صنعتی اسکندری - بازدید علاقه مندان از غرفه EIG

06 گروه صنعتی اسکندری – بازدید علاقه مندان از غرفه EIG

بازدید علاقه مندان از غرفه گروه صنعتی اسکندری در نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – سالن 38 B

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

گروه صنعتی اسکندری - دستگاه جوجه کشی تهران

گروه صنعتی اسکندری – دستگاه جوجه کشی تهران

بازدید علاقه مندان از غرفه گروه صنعتی اسکندری در نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – سالن 38 B

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران

فعالان صنعت طیور در غرفه گروه صنعتی اسکندری نمایشگاه دام طیور تهران 96

فعالان صنعت طیور در غرفه گروه صنعتی اسکندری نمایشگاه دام طیور تهران 96

فعالان صنعت طیور در غرفه گروه صنعتی اسکندری نمایشگاه دام طیور تهران 96 …

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

گروه صنعتی اسکندری - بازدید علاقه مندان از غرفه EIG

گروه صنعتی اسکندری – بازدید علاقه مندان از غرفه EIG

حضور بازدیدکنندگان و علاقه مندان محترم در غرفه نمایشگاهی گروه صنعتی اسکندری – تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 96 …

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

فعالین صنعت طیور در غرفه گروه صنعتی اسکندری - تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

فعالین صنعت طیور در غرفه گروه صنعتی اسکندری – تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور فعالین صنعت طیور در محل غرفه نمایشگاهی گروه صنعتی اسکندری 13 آذر 96 …

1396/09/13

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

حضور بازدید کنندگان و علاقه مندان صنعت طیور - دستگاه جوجه کشی اسکندری

حضور بازدید کنندگان و علاقه مندان صنعت طیور – دستگاه جوجه کشی اسکندری

فعالین و علاقه مندان دستگاه جوجه کشی و صنعتی طیور در محل غرفه نمایشگاهی گروه صنعتی اسکندری …

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

غرفه گروه صنعتی اسکندری - دستگاه جوجه کشی

غرفه گروه صنعتی اسکندری – دستگاه جوجه کشی

بازدید پرشور مردم از نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان و محل غرفه گروه صنعتی اسکندری در سالن 38 ب

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

نمایشگاه دستگاه جوجه کشی - دستگاه جوجه کشی

نمایشگاه دستگاه جوجه کشی – دستگاه جوجه کشی

محصولات جدید دستگاه جوجه کشی اسکندری در شانزدهیم دوره نمایشگاهی دام ، طیور و آبزیان – تهران 96 …

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در افعانستان - دستگاه جوجه کشی افغانستان

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در افعانستان – دستگاه جوجه کشی افغانستان

دستگاه جوجه کشی در افغانستان : حضور نمایندگی افغانستان گروه صنعتی اسکندری در محل غرفه نمایشگاهی EIG نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران آذر 96 سالن 38 ب غرفه شماره 40 …

نمایشگاه تا ساعت 17 روز پنج شنبه 16 آذر ماه باز می باشد.

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در ورامین- دستگاه جوجه کشی ورامین

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در ورامین- دستگاه جوجه کشی ورامین

دستگاه جوجه کشی در ورامین : حضور نمایندگی ورامین گروه صنعتی اسکندری در محل غرفه نمایشگاهی EIG نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران آذر 96 سالن 38 ب غرفه شماره 40 …

نمایشگاه تا ساعت 17 روز پنج شنبه 16 آذر ماه باز می باشد.

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در ساوه - دستگاه جوجه کشی ساوه

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در ساوه – دستگاه جوجه کشی ساوه

دستگاه جوجه کشی در ساوه : حضور نمایندگی ساوه گروه صنعتی اسکندری در محل غرفه نمایشگاهی EIG نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران آذر 96 سالن 38 ب غرفه شماره 40 …

نمایشگاه تا ساعت 17 روز پنج شنبه 16 آذر ماه باز می باشد.

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در قائم شهر - دستگاه جوجه کشی قائم شهر

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در قائم شهر – دستگاه جوجه کشی قائم شهر

دستگاه جوجه کشی در قائم شهر : حضور نمایندگی قائم شهر گروه صنعتی اسکندری در محل غرفه نمایشگاهی EIG نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران آذر 96 سالن 38 ب غرفه شماره 40 …

نمایشگاه تا ساعت 17 روز پنج شنبه 16 آذر ماه باز می باشد.

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در مشهد - دستگاه جوجه کشی مشهد

نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی در مشهد – دستگاه جوجه کشی مشهد

دستگاه جوجه کشی در مشهد : حضور نمایندگی مشهد گروه صنعتی اسکندری در محل غرفه نمایشگاهی EIG نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران آذر 96 سالن 38 ب غرفه شماره 40 …

نمایشگاه تا ساعت 17 روز پنج شنبه 16 آذر ماه باز می باشد.

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

مدیریت فروشگاه اینترنتی dq1.ir از فعالیت صنعت دام طیور کشور

مدیریت فروشگاه اینترنتی dq1.ir از فعالیت صنعت دام طیور کشور

نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران 96 : حضور آقای افرایی مدیریت فروشگاه اینترنتی dq1 از فعالیت صنعت دام طیور کشور در غرفه نمایشگاهی گروه صنعتی اسکندری ، نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان 96 تهران

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

نمایشگاه دام ، طیور آبزیان تهران گروه صنعتی اسکندری - دستگاه جوجه کشی

نمایشگاه دام ، طیور آبزیان تهران گروه صنعتی اسکندری – دستگاه جوجه کشی

نمایشگاه دستگاه جوجه کشی : نمایندگی دستگاه جوجه کشی در تهران در غرفه EIG – تهران آذر ماه 96

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

کارشناس بانک کشاورزی در محل غرفه گروه صنعتی اسکندری

کارشناس بانک کشاورزی در محل غرفه گروه صنعتی اسکندری

ماشین جوجه کشی : نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران آذر ماه 96

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96

ذوالفقاری نمایندگی تهران - دستگاه جوجه کشی تهران

نمایندگی تهران – دستگاه جوجه کشی تهران

دستگاه جوجه کشی در تهران :  نمایندگی دستگاه جوجه کشی در تهران ( غرفه نمایشگاهی گروه صنعتی اسکندری – نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران 96 ) …

1396/09/14

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96


روز پایانی نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان تهران 96 – گروه صنعتی اسکندری …

1396/09/16

اختتامیه نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96


1396/09/16
اختتامیه نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان تهران 96
اخبار نمایشگاه را در تلگرام و اینستاگرام گروه صنعتی اسکندری دنبال کنید

دستگاه جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای اطلاع از پاسخ به نظر خود، شماره همراه را در کادر زیر وارد کنید.