خروس مانتس Mantes

Mantes
خروس مانتس Mantes نام انگلیسی : Mantes نام فارسی : مانتس خروس مانتس Mantes خصوصیات : نژاد فرانسوی و کهنی است که تا چندی قبل رو به انقراض بود و در حوالی سال 1960 میلادی تفریخ آن مجددا آغاز گردید ...
مدیر سایت
X