خروس لافلیچ La Fleche

La-Fleche
خروس لافلیچ La Fleche   نام انگلیسی: La Fleche نام فارسی: لافلیچ خروس لافلیچ La Fleche خصوصیات: این نژاد در ایالت لاسارته کشور فرانسه به وجود آمده و نژادیدو منظوره به شمار می رود. برخی نیز معتقدند که این نژاداسپانیایی ...
مدیر سایت
X