Kuro-Gashiwa
  خروس کورو کاشیوا Kuro Gashiwa نام انگلیسی : Kuro Gashiwa نام فارسی: کورو کاشیوا خروس کورو کاشیوا Kuro Gashiwa  خصوصیات: این نژاد در شمال مرکز ژاپن وجود دارد و از مختصات آن دم بلند و بانگ بلند خروس های ...
مدیر سایت
X