Koeyoshi
خروس کوئی یوشی KOey OShi   نام انگلیسی: KOey OShi نام فارسی: کوئی یوشی خروس کوئی یوشی KOey OShi خصوصیات: سر و گردن این نژاد ستبر و گوشت آلود و آبروی آن کاملا برجسته است. این نژاد یکی از بلند ...
مدیر سایت
X