خروس هامبورگ Hamburg

Hamburg
خروس هامبورگ Hamburg   نام انگلیسی: Hamburg نام فارسی: هامبورگ خروس هامبورگ Hamburg خصوصیات: نام این نژاد به حوالی سال ۱۸۴۰ باز می گردد و نشان میدهد که منشأ آن شهر هامبورگ در آلمان بوده است. این نژاد دو گونه ...
مدیر سایت
X