خروس فاورول Faverolles

Faverolles-chicken
خروس فاورول Faverolles نام انگلیسی: Faverolles نام فارسی: فاورول خروس فاورول Faverolles خصوصیات: این نژاد در اصل نژادی دو منظوره است که در دهکدهای از ایالت فاورول در شمال فرانسه به وجود آمده و در سال ۱۸۸۶ وارد انگلستان شده ...
مدیر سایت
X