Drents
خروس درنتس Drents   Drents :نام انگلیسی نام فارسی : درنتس خروس درنتس Drents خصوصیات : نژادی بسیار زیبا و فرانسوی است.دم آن داسی شکل و چندان بلند نیست. تاج و ریش ان سرخ رنگ ولی نرمه گوش ان سفید ...
مدیر سایت
X