خروس کورنیش COrnish

COrnish
  خروس کورنیش COrnish   نام انگلیسی: COrnish نام فارسی: کورنیش خروس کورنیش COrnish خصوصیات: اصل این نژاد از نژاد جنگی هندوستان به نام «کورنیش جنگی هندوستان» بوده که در چند قرن پیش به انگلستان برده شده است و در ...
مدیر سایت
X