Gallina_castellana_negra
خروس کاستلانای مشکی Castellana Negra       نام انگلیسی : Castellana Negra نام فارسی : کاستلانای مشکلی  خروس کاستلانای مشکی Castellana Negra خصوصیات : این نژاد از گروه نژادهای مدیترانه ای به شمار می رود که در آغاز قرن ...
مدیر سایت
X