Buff-Catalanas
خروس کتالان چرمی Buff Catalanas     نام انگلیسی : Buff Catalanas نام فارسی: کاتالان چرمی خروس کتالان چرمی Buff Catalanas خصوصیات: خاستگاه این نژاد، منطقه پرات Prat در نزدیکی بارسلون است و در سال ۱۹۰۲ برای اولین بار به ...
مدیر سایت
X