خروس بریدا Breda

breda
خروس بریدا Breda       نام انگلیسی: Breda نام فارسی: بریدا خروس بریدا Breda خصوصیات: این نژاد هرچند که به عنوان یک نژاد هلندی به شمار می رود اما در اصل نژادی فرانسوی است. این نژاد قبل از جنگهای ...
مدیر سایت
X