خروس براهما Brahmas

buff-brahma-chickens
خروس براهما Brahmas     نام انگلیسی: Brahmas نام فارسی: براهما خروس براهما Brahmas خصوصیات : اصل این نژاد از ناحیه " براهما پوترا "در هندوستان می باشد.این نژاد برای اولین بار در سال ۱۸۴۰ به آمریکا و در سال ...
مدیر سایت
X