خروس براکیلز Braekels

Braekels
خروس براکیلز Braekels نام انگلیسی: Braekels خروس براکیلز Braekels  نام فارسی: براکیلز خصوصیات: این نژاد به طور وسیعی در منطقه «ندر براکلی» در ناحیه «فلاندرز» بلژیک پراکنده می باشد و نام خود را از این منطقه گرفته است، این نژاد ...
مدیر سایت
X