آموزش سخنگو کردن مرغ مینا
آموزش سخنگو کردن مرغ مینا ، باید در سنین پایین حداقل 4 نوبت در هر روز باشد . صبح ساعت 8 – ظهر ساعت 12 – عصر ساعت 5 – و شب ساعت 9 آموزش رو با کلمه ...
مدیر سایت
X