عکس خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش اول

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

 فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش اول   آناتومی خروس لاری : شکل عمومی بدن نژاد لاری با نژادهای دیگر متفاوت است و به طور کلی بدن بلند و…