روش جوجه کشی از تخم بوسیله دستگاه جوجه کشی

روش جوجه کشی از تخم بوسیله دستگاه جوجه کشی – ۳

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

ادامه مقاله روش جوجه کشی از تخم بوسیله دستگاه جوجه کشی – بخش دوم : میانگین دوره انکوباسیون برای تخم مرغ های نطفه دار ۲۱ روز است، ولی این مقدار تحت تاثیر…