جوجه کشی طبیعی در بوقلمون

جوجه کشی طبیعی در بوقلمون – تجربه های مفید یک پرورش دهنده بوقلمون

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,

جوجه کشی طبیعی در بوقلمون جوجه کشی طبیعی در بوقلمون – بوقلمون در بیشتر روستاها ایران مانند یک ماشین جوجه کشی زنده است. با در نظر گرفتن فصل و اندازه…

جوجه کشی از بوقلمون

آموزش جوجه کشی از بوقلمون – چگونه بوقلمون پرورش دهیم

یک دیدگاه برچسب: , , , , , , , , , ,

جوجه کشی از بوقلمون یک کار بسیار لذت بخش و پردرآمد می باشد که با تلاش می توان به یک کسب و کار خوب تبدیل گردد.

امکان جوجه کشی در بوقلمونها به هر دو طریق طبیعی و مصنوعی ( دستگاه جوجه کشی بوقلمون ) وجود دارد. برای جوجه کشی طبیعی باید بوقلمونهای مادر مناسبی را انتخاب نمود.
البته نگهداری بوقلمونهای مادر با نگهداری مرغهای مادر در رابطه با مدت، فرم و هزینه نگهداری به هیچوجه قابل مقایسه نیست.