New-Hampshire

خروس نیوهمشایر New Hampshire

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

خروس نیوهمشایر New Hampshire نام انگلیسی: New Hampshire نام فارسی: نیوهمشایر نیوهمشایر New Hampshire  خصوصیات: این نژاد تقریباً نژاد جدیدی است که از نژاد رد ایلند منشأ گرفته است. بدن…