بستر پرورش مرغ گوشتی

نوع بستر پرورش مرغ گوشتی

یک دیدگاه برچسب: , , , ,
 

 نوع بستر پرورش مرغ گوشتی بستر و وضعیت آن در آشیانه‌ پرورش مرغ گوشتی موضوع بسار مهمی در صنعت پرورش مرغ گوشتی است. بستر باید ضمن فراهم کردن جایگاهی راحت…