بستر پرورش مرغ گوشتی

نوع بستر پرورش مرغ گوشتی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,

نوع بستر پرورش مرغ گوشتی بستر و وضعیت آن در آشیانه‌ پرورش مرغ گوشتی موضوع بسار مهمی در صنعت پرورش مرغ گوشتی است. بستر باید ضمن فراهم کردن جایگاهی راحت…