hovabator-in-shiraz-10
عکس از دوره های قبل : گروه صنعتی اسکندری در نمایشگاه شیراز   گروه صنعتی اسکندری بزرگترین تولید کننده دستگاه های جوجه کشی در خاور میانه همراه با نمایندگی فروش دستگاه های جوجه کشی ساخت خود ، امسال نیز همانند ...
مدیر سایت
X