قناری

پرورش قناری : نمایشگاه قناری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,

پرورش قناری : نمایشگاه قناری در بسیاری از کشورهای صاحب نام در پرورش و تولید قناری همه ساله حداقل یک نوبت نمایشگاه استانی منطقه ای و یا کشوری برگزار میشود.…