سیستم ابخوری در مرغداری گوشتی

سیستم ابخوری در مرغداری گوشتی | بررسی کیفیت آب در مرغداری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

سیستم ابخوری در مرغداری گوشتی | بررسی کیفیت آب در مرغداری سیستم ابخوری در مرغداری گوشتی : جوجه ها را می توان به مدت ۱۰۰ ساعت پس از تولد

نظافت پس از پایان دوره جوجه کشی

نظافت پس از پایان دوره جوجه کشی در سالن مرغداری

یک دیدگاه برچسب: , ,
 

 نظافت پس از پایان دوره جوجه کشی در سالن مرغداری گوشتی نظافت پس از پایان دوره جوجه کشی : ۱- عملیات شستشوی سالن بلافاصله پس از اتمام دوره و تخلیه…

تاثیر جوجه سالم در مدیریت مرغداری گوشتی

تاثیر جوجه سالم در مدیریت مرغداری گوشتی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , ,
 

تاثیر جوجه سالم در مدیریت مرغداری گوشتی : در ادامه نوشته نکات کلیدی در بهبود مدیریت سالن مرغداری گوشتی به قسمت مهم جوجه ها در مرغداری گوشتی رسیده ایم

مدیریت سالن مرغداری گوشتی

نکات کلیدی در بهبود مدیریت سالن مرغداری گوشتی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , ,
 

 شرایط و نیاز های مدیریت سالن مرغداری گوشتی سالن مرغداری گوشتی : پرورش طیور به ویژه جوجه مرغ گوشتی، یک فعالیت اقتصادی نسبتاً پیچیده با رموز بیشتری نسبت به سایر…