مدیریت سالن مرغداری گوشتی

نکات کلیدی در بهبود مدیریت سالن مرغداری گوشتی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , ,
 

 شرایط و نیاز های مدیریت سالن مرغداری گوشتی سالن مرغداری گوشتی : پرورش طیور به ویژه جوجه مرغ گوشتی، یک فعالیت اقتصادی نسبتاً پیچیده با رموز بیشتری نسبت به سایر…