سیستم ابخوری در مرغداری گوشتی

سیستم ابخوری در مرغداری گوشتی | بررسی کیفیت آب در مرغداری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

سیستم ابخوری در مرغداری گوشتی | بررسی کیفیت آب در مرغداری سیستم ابخوری در مرغداری گوشتی : جوجه ها را می توان به مدت ۱۰۰ ساعت پس از تولد