لامپ مادون قرمز
لامپ مادون قرمز دستگاه الکتریکی می باشد که اشعه مادون قرمز را منتشر می کنند.از این لامپ در مصارف درمانی ، صنعتی و نگهداری طیور و حیوانات استفاده میشود.
مدیر سایت
۳۴۱۲۴۲۰۰۸۴۶۱۹۰۲۴۸۶۶۳
قرقاول های تخم گذار در سیستم بستر : پرورش و نگهداری قرقاول  : در هر سالن وجود تعدادی لانه تخم گذاری نیز لازم است تا پرندگان در این لانه ها تخم گذاری کنند.داخل این لانه ها بایستی تاریک , کف ...
مدیر سایت
X