قفس مرغ-بلدرچین-کبک
قفس بلدرچین - قفس مرغ - قفس کبک قفس بلدرچین - قفس های مخصوص نگهداری از بلدرچین ، مرغ ، کبک ، مرغ زینتی و تمامی پرندگانی که در قفس نگهداری می شوند گروه صنعتی اسکندری به عنوان بزرگترین تولید ...
مدیر سایت
سالن های مرغ تخم گذار
سالن های مرغ تخم گذار اانواع سالن های مرغ تخم گذار سالن های مرغداری به دو گروه عمده طبقه بندی می شوند 1-سالن های مرغ تخم گذار : سالن های بسته به طور معمول سالن های بسته مخصوص سردسیر یا ...
مدیر سایت
X