نگهداری و پرورش کبوتر بخش سوم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

 نگهداری و پرورش کبوتر بخش سوم   نگاهی به بخش دوم نگهداری و پرورش کبوتر : بهترین روش نگهداری کبوتر این است که جوجه ها از سنین پایین برای نگهداری…