فروش تخم نطفه دار

شروع فروش تخم نطفه دار پرندگان در گروه صنعتی اسکندری

۲ comments برچسب: , , , , ,

شروع فروش تخم نطفه دار پرندگان در گروه صنعتی اسکندری بعد از حدود ۲۵ سال تولید انواع ماشین های جوجه کشی برای اولین بار گروه صنعتی اسکندری با یک سرمایه…