شما در برچسب

فروش ایزی باتور 2

قرار گرفته اید

ماشین جوجه کشی ۹۶ تایی خانگی

[ssba]

دستگاه جوجه کشی 96 تایی دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک ایزی باتور  2 _ JDR 2016 ایزی باتور 2 - ماشین جوجه کشی 96 تایی ایزی باتور 2 - دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور Easy-Bator 2 یک ماشین جوجه کشی هوشمند و اتوماتیک می باشد که  از لحاظ ظرفیت نسبت به دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یک دارای ظرفیت بیشتری می باشد و بهینه شده است . کلیه قطعات این دستگاه ساخت ترکیه بوده منتاژ نهایی در ایران صورت گرفته است از ویژگی های این دستگاه که یک مورد آن در مورد ستر و هچر همزمان است . شخص می تواند در زمان های متفاوت ، تخم های نطفه دار خود را داخل دستگاه تخم قرار داده و اقدام به جوجه کشی نماید به عبارت دیگر قادرید هر روز و یا هر هفته هر مقدار که تخم نطفه دار  موجود دارید ...