میکسر--گروه-صنعتی-اسکندری

تحویل ست آسیاب و میکسر و بالابر

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

  ست کامل آسیاب و میکسر و بالا بر برای یکی از واحد های مرغ خانگی توسط گروه صنعتی اسکندری ساخته و تحویل شد. این دستگاه ها که شامل یک…