خروس لاری

تغذیه مرغ و خروس لاری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

 تغذیه مرغ و خروس لاری ۱- تغذیه: تغذیه ی مرغ و خروس لاری جزء تفکیک ناپذیری از روند پرورش این پرنده می باشد. نیاز به مواد غذایی بعد از نیاز…