نگهداری از جوجه یک روزه

مراقبت جوجه یک روزه | نگهداری جوجه ها در هفته اول

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

 نگهداری جوجه ها در هفته اول نگهداری جوجه ها در هفته اول | مراقبت از جوجه ها در هفته اول بسیار مهم است. پیشنهاد می شود قبل مطالعه این مطلب…