دستگاه گوارش خروس لاری

دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش سوم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,
 

 ادامه مقاله دستگاه گوارش خروس لاری – غدد ضمیمه دستگاه گوارش کبد : یکی از غدد ضمیمه دستگاه گوارش که وظیفه آن تولید صفرا میباشد. دو مجرا، صفرا را از…