عکس  ارسالی کاربران  - مراد آتاکا از ترکیه

عکس ارسالی کاربران مراد آتاکا از ترکیه

2 comments برچسب: , , ,
 

  آقای مراد اتاکا از شهر اوردو ترکیه یکی از توزیع کننده گان ماشین های جوجه کشی eig در ترکیه میباشند. عکس های ارسال شده توسط ایشان مربوط به جوجه کشی توسط…