مینا مخرج سفید
انواع مینا ی اهلی و وحشی در زیر انواع مینا قابل پرورش و نگهداری در منزل را مشاهده میکنید انواع مینا : مینا مخرج سفید مینا مخرج سفید این نوع مینا 25 سانتی متر اندازه دارد و و از انواع ...
مدیر سایت
X