مینا مخرج سفید

انواع مینا ی اهلی و وحشی برای پرورش در منزل

یک دیدگاه برچسب: , , , , , , ,
 

 انواع مینا ی اهلی و وحشی در زیر انواع مینا قابل پرورش و نگهداری در منزل را مشاهده میکنید مینا مخرج سفید این نوع مینا 25 سانتی متر اندازه دارد…