مینا مخرج سفید

انواع مینا ی اهلی و وحشی برای پرورش در منزل

یک دیدگاه برچسب: , , , , , , ,

انواع مینا ی اهلی و وحشی در زیر انواع مینا قابل پرورش و نگهداری در منزل را مشاهده میکنید مینا مخرج سفید این نوع مینا ۲۵ سانتی متر اندازه دارد…