نگهداری از جوجه یک روزه

مراقبت جوجه یک روزه | آماده سازی سالن مرغداری

۳ comments برچسب: , , , , , , , , , ,

نگهداری از جوجه یک روزه | به دلیل اهمیت تولید گوشت مرغ که غذای بیشتر مردم است. سعی کرده ایم تا دانش و تجربه های مختلف را جمع آوری کنیم و به طور خلاصه با هم مرور کنیم.