عملیات پس از جوجه کشی تخم ها

عملیات پس از جوجه کشی تخم ها و اصطلاحات خروس بازان

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

ادامه مقاله عملیات پس از جوجه کشی تخم ها – بخش پنجم : جوجه هایی که زودتر از موعد شروع به ضربه زدن به پوسته می کنند : عامل آن…

عملیات پس از جوجه کشی

عملیات پس از جوجه کشی و خروج جوجه ها از دستگاه جوجه کشی – ۵

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,

تغذیه ی نامناسب ادامه مقاله عملیات پس از جوجه کشی – بخش چهارم : نوع و مقدار جیره غذایی در حفظ حداکثر تولید تخم موثر می باشد. جیره ی غذایی…