جوجه های مرغ

تمامی اطلاعات مورد نیاز در جوجه کشی تخم مرغ

یک دیدگاه برچسب: , , , , , ,
 

  تمامی اطلاعات مورد نیاز در جوجه کشی تخم مرغ مدت زمان جوجه کشی در مرغ مدت انکوباسیون اغلب  نشان دهنده  وضعیت دمای جوجه کشی است . دمای بالای نرمال …