بیماری پرندگان : عفونت اشرشیاکُلی

یک دیدگاه برچسب: , , , , ,
 

  1. کالبدشکافی (عفونت ناف).  این به صورت قرمزی و ورم بافتی در منطقه ناف مشخص می شود. 2. عفونت اشرشیاکلی به طور گسترده ای در میان طیور در تمام…