عفونت اشرشیاکُلی 27

بیماری پرندگان : عفونت اشرشیاکُلی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

۱٫ کالبدشکافی (عفونت ناف).  این به صورت قرمزی و ورم بافتی در منطقه ناف مشخص می شود. ۲٫ عفونت اشرشیاکلی به طور گسترده ای در میان طیور در تمام سنین…