تولید-مثل-طوطی-برزیلی

تولید مثل طوطی برزیلی

۳۷ comments برچسب: , , , , , , ,

  تولید مثل طوطی برزیلی تولید مثل طوطی برزیلی تولید مثل و جوجه گیری از طوطی برزیلی کاری سهل و آسان به شمار می رود وپرورش دهندگان طوطی برزیلی با دیدن…

تخم طوطی

تخم گذاری و جوجه کشی طوطی کاکه تیل

۶ comments برچسب: , , , , , ,

تخم گذاری و جوجه کشی طوطی کاکه تیل (طوطی استرالیایی که سر زرد و دم دراز دارد) قبل از تخمگذاری: ماده بیشتر زمان خود را درلانه سپری می کند و ازاستخوان…