تقلید-صدای-طوطی-سبز

آموزش تقلید صدا طوطی سبز

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , , , ,
 

 آموزش تقلید صدا طوطی سبز آموزش تقلید صدا طوطی سبز : طوطی سبز تقلید کننده خوبی است و به زیبایی می تواند کلمات را تقلید و ادا نماید البته به…

طوطی سبز

طوطی سبز : آموزش های لازم برای نگهداری طوطی سبز

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

  آموزش های لازم برای نگهداری طوطی سبز آموزش های لازم برای نگهداری طوطی سبز :  نگهداری طوطی سبز : گرفتن و جابجا کردن طوطی سبز تمام پرنده ها در…

طوطی-سبز---ملنگو

پرنده ای به نام طوطی سبز طوطی بخش دوم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

 پرنده ای به نام طوطی سبز طوطی بخش دوم     در بخش اول :  پرنده ای به نام طوطی سبز طوطی بخش اول : پرنده ای به نام طوطی سبز…

طوطی-سبز

پرنده ای به نام طوطی سبز طوطی بخش اول

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , , , , , ,
 

 پرنده ای به نام طوطی سبز طوطی پرنده ای به نام طوطی سبز طوطی پرنده ای به نام طوطی سبز طوطی : سبز یکی از پر طرفداران طوطی در بین پرورش…