طوطی سبز

طوطی سبز : آموزش های لازم برای نگهداری طوطی سبز

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

  آموزش های لازم برای نگهداری طوطی سبز آموزش های لازم برای نگهداری طوطی سبز :  نگهداری طوطی سبز : گرفتن و جابجا کردن طوطی سبز تمام پرنده ها در…