مقدمه ای بر پرورش مرغ بومی

مقدمه ای بر پرورش مرغ بومی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,
 

 آموزش پرورش مرغ بومی   لذا می تواند از نظر خودکفایی روستا و تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز روستائیان نقش اساسی داشته باشد. از طرف دیگر درآمد جانبی آن می…