پرورش اردک به روش اصولی

پرورش اردک – تاریخچه پرورش و نگهداری اردک پارت اول

۳ comments برچسب: , , , , , , , ,

پرورش اردک نسبت به سایر طیور سهلتر و با هزینه کمتری انجام میگیرد . نگهداری اردک اگر با دقت صورت گیرید نسبتا آسان است.