چرخش تخم ها در دستگاه جوجه کشی

طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی

43 comments برچسب: , , , , ,
 

  طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی :…

روشهای ضدعفونی تخم نطفه دار

ضدعفونی کردن تخم ها برای جوجه کشی

4 comments برچسب: , , , ,
 

 ضدعفونی کردن تخم ها برای جوجه کشی   ضدعفونی کردن تخم نطفه دار مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز و اردک   گاز دادن با فرمالدئید روش موثری جهت…